ХІХ – ХХІ ғғ. Батыс Қазақстан күйшілік дәстүріндегі қыз-келіншектер күйлерінің музыкалық-стильдік ерекшеліктері

Бұл мақалада ХІХ-ХХІ ғғ. Батыс Қазақстан күйшілік дәстүріндегі қыз-келіншектер өнері қарастырылады. Мұнда алғаш рет күйлерінің музыкалық-стильдік ерекшеліктері айқындалды. ХІХ...

Развитие творческих способностей у исполнителей (о методе Р.Оразалы)

В условиях всемирной глобализации, когда главной задачей современного музыкального образования является разностороннее и гармоничное формирование личности, развитие артистических способностей...